Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich
Śledź nas:
Telefon

52 322 92 58

Adres

Toruńska 286, Bydgoszcz

Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz

Cel szkolenia i egzaminu F-gazowego

Szkolenie przeznaczone dla osób:

 • kontrolujacych szczelność urządzeń wykonujących odzysk;
 • instalujących (instalowanie);
 • naprawiających, konserwujących lub serwisujących;
 • likwidujących czynnik chłodniczy lub urządzenia chłodnicze, klimatyzację, pompy ciepła.

Miejsce i termin szkolenia

ul. Toruńska 286, Bydgoszcz

Godzina 9:00

Cena

1142 zł – zawiera: 2-dniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne, pokaz lutowania, egzamin UDT, wystawienie certyfikatu UDT, katering.

Plan szkolenia

 1. Podstawy termodynamiki 
 2. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska
 3. Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania
 4. Kontrole szczelności
 5. Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego
 6. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej
 7. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą
 8. Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu
 9. Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi
 10. Wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 2017r. poz. 2402>
 11. Praktyka

Podstawa prawna

Certyfikat dla personelu

Zgodnie z art. 20. ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, zwanej dalej "ustawą", osoby wykonujące określone czynności w stosunku do niektórych rodzajów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane są zobowiązane do posiadania certyfikatu dla personelu.

Aby zapisać się na szkolenie wypełnij poniższy formularz lub bezpośrednio wyślij do nas wiadomość na adres: biuro@odeka.pl.Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz

Zapisz się na szkolenie!