Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich
Śledź nas:
Telefon

52 322 92 58

Adres

Toruńska 286, Bydgoszcz

Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz

Nauczymy Cię jeździć na wózku czołowym i bocznym wysokiego składowania 6m podnoszenia.

Cel szkolenia i egzaminu

Szkolenie przeznaczone dla:

 • magazynierów;
 • kandydatów na operatorów wózków widłowych wszystkich typów i rodzajów
 • osób, które chcą zdać egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Miejsce i termin szkolenia

ul. Toruńska 286, Bydgoszcz

Godzina 9:00

Czas trwania: 35 h + egzamin UDT/ TDT

U nas odbywa się teoria, praktyka i egzamin – nie musisz jeździć po zakładach pracy aby poćwiczyć na wózku.

Posiadamy plac który jest specjalnie przygotowany do zajęć praktycznych.

Na teorie przygotowaliśmy przekroje części maszyn w tym skrzynię biegów i silnik ! Wszystko jest w realu a nie na rysunku.

Cena

350 zł – zawiera: szkolenie teoretyczne i praktyczne, materiały szkoleniowe, katering.

Wszystkie formalności związane z egzaminem załatwimy za Ciebie !

Program szkolenia

 1. Wiadomości ogólne, rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.
 2. Budowa wózków, stateczność, zespoły mechaniczne , zespoły napędowe wózków jezdniowych
 3. Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych.
 4. Czynności przed rozpoczęciem pracy, w trakcie i po jej zakończeniu
 5. Przepisy BHP przy obsłudze, warunki bezpiecznej pracy, pierwsza pomoc.
 6. Zajęcia praktyczne.

Wózki jezdniowe dzielą się:

Grupa Kategoria Zakres uprawnienia do obsługi określony przez rodzaj i przeznaczenie urządzenia Dodatkowe informacje
Wózki jezdniowe podnośnikowe III WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
II WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
I WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe Rodzaj wózka specjalizowanego: w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, w tym ze zmiennym wysięgiem

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Aby zapisać się na szkolenie wypełnij poniższy formularz lub bezpośrednio wyślij do nas wiadomość na adres: biuro@odeka.pl.

Do każdego kursu należy doliczyć opłatę 152 zł za egzamin UDT.Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz
Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz

Cel szkolenia i egzaminu

Z obsługi suwnic/ wciągników i wciągarek/ żurawi stacjonarnych warsztatowych- II S

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących pracować jako:

 • operator suwnicy
 • wciągnika/wciągarki
 • żurawi stacjonarnych warsztatowych.

Miejsce i termin szkolenia

ul. Toruńska 286, Bydgoszcz

Szkolenia rozpoczynamy dwa razy w miesiącu. Godzina 9:00

Czas trwania: 3 spotkania (teoria i praktyka)

Cena

500 zł – zawiera: szkolenie teoretyczne z obsługi suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia, szkolenie praktyczne na nowym sprzęcie.

Plan szkolenia

 1. Ogólne wiadomości o suwnicach.
 2. Dokumentacja techniczna- rodzaje dokumentacji występujących w trakcie obsługi i eksploatacji suwnic.
 3. Ogólne wiadomości o dozorze technicznym.
 4. Budowa suwnic i cięgników.
 5. Elementy suwnic i cięgników. Część mechaniczna.
 6. Elementy i zespoły suwnic oraz cięgników. Część elektryczna.
 7. Urządzenia zabezpieczające. Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek –procedura postępowania.
 8. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
 9. Zajęcia praktyczne.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.).

Aby zapisać się na szkolenie wypełnij poniższy formularz lub bezpośrednio wyślij do nas wiadomość na adres: biuro@odeka.pl.

Do każdego kursu należy doliczyć opłatę 152 zł za egzamin UDT.

01 sierpnia 2018r. 01 sierpnia 2018r. 01 sierpnia 2018r.

Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz
Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz

Cel szkolenia i egzaminu

Z obsługi żurawi wieżowych.

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących pracować jako operator żurawi wieżowych oraz żurawi szybkomontujących.

Miejsce i termin szkolenia

ul. Toruńska 286, Bydgoszcz

Szkolenia rozpoczynamy raz w miesiącu. Godzina 9:00

Czas trwania: 8 spotkań (teoria i praktyka)

Cena

2350 zł – zawiera: szkolenie teoretyczne z obsługi żurawi wieżowych i żurawi szybkomontujących, szkolenie praktyczne na nowym sprzęcie.

Plan szkolenia

 1. Wiadomości ogólne.
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 3. Dozór techniczny.
 4. Stateczność żurawi.
 5. Elementy żurawi.
 6. Stalowe konstrukcje nośne.
 7. Podstawowe mechanizmy żurawi.
 8. Napęd i sterowanie mechanizmów.
 9. Urządzenia zabezpieczające.
 10. Kabiny i urządzenia sterownicze.
 11. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy.
 12. Torowiska żurawi.
 13. Transport i montaż żurawi.
 14. Zasady eksploatacji żurawi.
 15. Zajęcia praktyczne.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.).

Aby zapisać się na szkolenie wypełnij poniższy formularz lub bezpośrednio wyślij do nas wiadomość na adres: biuro@odeka.pl.

Do każdego kursu należy doliczyć opłatę 152 zł za egzamin UDT.

01 sierpnia 2018r. 01 sierpnia 2018r. 01 sierpnia 2018r.

Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz
Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz

Cel szkolenia i egzaminu

Z obsługi podestów.

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących pracować jako operator podestów wolnobieżnych (teleskopowych, nożycowych), samojezdnych, przewoźnych.

Miejsce i termin szkolenia

ul. Toruńska 286, Bydgoszcz

Szkolenia rozpoczynamy dwa razy w miesiącu. Godzina 9:00

Czas trwania: 4 spotkania (teoria i praktyka)

Cena

500 zł – zawiera: szkolenie teoretyczne z obsługi podestów wolnobieżnych nożycowych, szkolenie praktyczne na nowym sprzęcie.

700 zł – zawiera: szkolenie teoretyczne z obsługi podestów wolnobieżnych nożycowych i teleskopowych, szkolenie praktyczne na nowym sprzęcie.

1050 zł – zawiera: szkolenie teoretyczne z obsługi podestów samojezdnych, szkolenie praktyczne na nowym sprzęcie.

Plan szkolenia

 1. Wiadomości ogólne.
 2. Stateczność podestów.
 3. Wytrzymałość podestów.
 4. Urządzenia zabezpieczające.
 5. Podwozia.
 6. Mechanizmy napędowe konstrukcji wsporczej platformy roboczej.
 7. Platforma robocza.
 8. Instrukcje eksploatacyjne.
 9. Badania podestów ruchomych.
 10. Zasady eksploatacji podestów ruchomych .
 11. Dozór techniczny.
 12. Zajęcia praktyczne.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.).

Aby zapisać się na szkolenie wypełnij poniższy formularz lub bezpośrednio wyślij do nas wiadomość na adres: biuro@odeka.pl.

Do każdego kursu należy doliczyć opłatę 152 zł za egzamin UDT.

01 sierpnia 2018r. 01 sierpnia 2018r. 01 sierpnia 2018r.

Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz
Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz

Cel szkolenia i egzaminu

Z obsługi żurawi przenośnych.

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących pracować jako operator żurawi przenośnych (HDS).

Miejsce i termin szkolenia

ul. Toruńska 286, Bydgoszcz

Szkolenia rozpoczynamy raz w miesiącu. Godzina 9:00

Czas trwania: 4 spotkania (teoria i praktyka)

Cena

1050 zł – zawiera: szkolenie teoretyczne z obsługi żurawi przenośnych/przeładunkowych, szkolenie praktyczne na nowym sprzęcie.

Plan szkolenia

 1. Wiadomości ogólne.
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 3. Dozór techniczny.
 4. Stateczność żurawi.
 5. Elementy żurawi.
 6. Stalowe konstrukcje nośne.
 7. Podstawowe mechanizmy żurawi.
 8. Napęd i sterowanie mechanizmów.
 9. Urządzenia zabezpieczające.
 10. Kabiny i urządzenia sterownicze.
 11. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy.
 12. Torowiska żurawi.
 13. Transport i montaż żurawi.
 14. Zasady eksploatacji żurawi.
 15. Zajęcia praktyczne.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.).

Aby zapisać się na szkolenie wypełnij poniższy formularz lub bezpośrednio wyślij do nas wiadomość na adres: biuro@odeka.pl.

Do każdego kursu należy doliczyć opłatę 152 zł za egzamin UDT.

01 sierpnia 2018r. 01 sierpnia 2018r. 01 sierpnia 2018r.

Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz
Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz

Cel szkolenia i egzaminu

Z obsługi dźwigów towarowo-osobowych.

Miejsce i termin szkolenia

ul. Toruńska 286, Bydgoszcz

Cena

500 zł – zawiera: szkolenie teoretyczne oraz szkolenie praktyczne na nowym sprzęcie.

Plan szkolenia

 1. Akty prawne dozoru technicznego.
 2. Rodzaje i podział dźwigów.
 3. Budowa i obsługa dźwigów budowlanych.
 4. Budowa i obsługa dźwigów towarowych-osobowych.
 5. Awarie i nieszczęśliwe wypadki związane z eksploatacją dźwigów.
 6. BHP.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.).

Aby zapisać się na szkolenie wypełnij poniższy formularz lub bezpośrednio wyślij do nas wiadomość na adres: biuro@odeka.pl.

Do każdego kursu należy doliczyć opłatę 152 zł za egzamin UDT.

01 sierpnia 2018r. 01 sierpnia 2018r. 01 sierpnia 2018r.

Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz
Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz

Cel szkolenia i egzaminu

Z napełniania zbiorników ciśnieniowych.

Kwalifikacje niezbędne przy napełnianiu ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3

Miejsce i termin szkolenia

ul. Toruńska 286, Bydgoszcz

Cena

500 zł – zawiera: szkolenie teoretyczne oraz szkolenie praktyczne na nowym sprzęcie.

Tematyka

 1. Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów.
 2. Informacje szczegółowe o gazach, na które ma być wydane zaświadczenie kwalifikacyjne.
 3. Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy.
 4. Konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry.
 5. Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu.
 6. Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne i etykiety ostrzegawcze.
 7. Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne.
 8. Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych

Podstawa prawna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.).

Aby zapisać się na szkolenie wypełnij poniższy formularz lub bezpośrednio wyślij do nas wiadomość na adres: biuro@odeka.pl.

Do każdego kursu należy doliczyć opłatę 152 zł za egzamin UDT.

01 sierpnia 2018r. 01 sierpnia 2018r. 01 sierpnia 2018r.

Uprawnienia gazowe Bydgoszcz, Kurs na podnośniki Bydgoszcz, Kurs żuraw wieżowy Bydgoszcz, Kurs pedagogiczny Bydgoszcz, Kurs podnośniki nożycowe Bydgoszcz, Uprawnienia zwyżki Bydgoszcz

Zapisz się na szkolenie!